Studiju programma

DUIS kods D0121
Nosaukums Datorzinātnes
Līmenis Maģistra
LRI kods 45483
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 2. gadi / 80 KP / 120 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
DatZ3089 Diskrētas dinamikas sistēmas I Discrete dynamic systems I A 2 KP 3 ECTS
DatZ6050 Lielu datu bāzu tehnoloģijas Technologies of large data bases A 4 KP 6 ECTS
DatZ5006 Maģistra darba izstrāde I Elaboration of Master Theses I A 4 KP 6 ECTS
DatZ6045 Programmnodrošinājuma izstrāde Software development A 4 KP 6 ECTS
DatZ1032 Tīklu operētājsistēmas Network operating systems A 4 KP 6 ECTS
DatZ7019 Pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas Methodology and technologies of researches B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
DatZ6007 Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas Strategic technologies of data bases A 4 KP 6 ECTS
DatZ6046 Diskrētas dinamikas sistēmas II Discrete dynamic systems II A 2 KP 3 ECTS
DatZ1034 Intelektuālās sistēmas Intellectual systems A 4 KP 6 ECTS
DatZ6044 Maģistra darba izstrāde II Elaboration of Master Theses II A 4 KP 6 ECTS
DatZ6004 Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas Programming paradigms, languages and programme development systems A 4 KP 6 ECTS
DatZ5014 Biznesa risinājumu izstrādes rīki Business solutions development tools B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
DatZ6041 Maģistra darba izstrāde III Elaboration of Master Theses III A 4 KP 6 ECTS
Mate6024 Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienādojumi Mathematical modeling. Differential equations A 2 KP 3 ECTS
DatZ6033 Vadība telekomunikāciju tīklos Management in telecommunication networks A 4 KP 6 ECTS
DatZ6015 Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos Integration of audio and video into multimedia applications B 2 KP 3 ECTS
InfT6005 Digitālā mārketinga rīki Digital marketing tools B 4 KP 6 ECTS
DatZ7021 Multimediju projekts I Multimedia projects I B 2 KP 3 ECTS
DatZ5011 Personu un uzņēmumu informatīvā drošība Information security of individuals and enterprises B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
DatZ7014 Maģistra darba izstrāde IV Elaboration of Master Theses IV A 8 KP 12 ECTS
DatZ7002 Cilvēka un datora mijiedarbība Human and computer interaction B 2 KP 3 ECTS
DatZ4022 Ciparelektronikas pielietojums un programmēšana Application and programming of digital electronic circuits B 2 KP 3 ECTS
DatZ6011 Datorgrafikas algoritmi Algorithms of computer graphics B 2 KP 3 ECTS
DatZ5012 Datu apstrāde un prezentācija Data processing and presentation B 2 KP 3 ECTS
DatZ6010 Informācijas aizsardzība Information security B 2 KP 3 ECTS
DatZ7017 Multimediju projekts II Multimedia projects II B 2 KP 3 ECTS