Studiju programma

DUIS kods D01B9
Nosaukums Informācijas tehnoloģijas
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42483
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 4. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

  • LOGVAD-loģistikas struktūrvienības vadītājs
  • PROINZ-programmēšanas inženieris

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
DatZ1007 Automātu teorija Automata theory A 2 KP 3 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
DatZP008 Lineārā algebra Linear algebra A 2 KP 3 ECTS
Mate1005 Matemātiskā loģika Mathematical logic A 2 KP 3 ECTS
DatZ2095 Tīmekļa vietņu izveide Formation of websites A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
LOGVAD InfT1041 Komerctiesības Commercial law A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT1040 Matemātiskā analīze Mathematical analysis A 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZP Analītiskā ģeometrija Analytic geometry A 2 KP 3 ECTS
DatZ1056 Operētājsistēmas I Operating Systems I B 2 KP 3 ECTS
DatZ1049 Programmēšanas pamati (C++) I Programming Foundation (C++)I B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZP014 Datoru aparātnodrošinājums Computer hardware B 2 KP 3 ECTS
DatZ1005 Abstraktās skaitļošanas mašīnas un algoritmu teorija Abstract calculating machines and theory of algorithms C 2 KP 3 ECTS
InfT1042 Informācijas drošība Information security C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
DatZ1037 Algoritmi un datu struktūras I Algorithms and data structures I A 2 KP 3 ECTS
DatZ1130 Angļu valoda informācijas tehnoloģijām I English for information technologies I A 2 KP 3 ECTS
DatZ1009 Datorgrafika un animācija Computer graphics and animation A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT1036 Ekonomika I Economics I A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT1044 Loģistikas pamati Fundamentals of logistics A 4 KP 6 ECTS
PROINZ Ekon2008 Ekonomikas pamati Fundamentals of economics A 2 KP 3 ECTS
PROINZ Mate1070 Matemātiskā analīze I Mathematical Analysis I A 2 KP 3 ECTS
DatZ1068 Operētājsistēmas II Operating Systems II B 3 KP 4.5 ECTS
DatZ1057 Programmēšanas pamati (C++) II Programming Foundation (C++)II B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT1043 Transporta loģistika I Traffic logistics I B 1 KP 1.5 ECTS
PROINZ DatZ4030 Mākslīgā intelekta pamati Fundamentals of artificial intelligence B 1 KP 1.5 ECTS
PROINZ DatZ1059 Programmēšanas valoda C# I Programming Language C# I B 2 KP 3 ECTS
DatZ4028 Pētījumu izstrādes metodika un tehnoloģijas Methodology and technologies of elaboration of research C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
DatZ2008 Algoritmi un datu struktūras II Algorithms and data structures II A 2 KP 3 ECTS
DatZ2107 Angļu valoda informācijas tehnoloģijām II English for information technologies II A 2 KP 3 ECTS
DatZ1054 Diskrētā matemātika I Discrete Mathematics I A 2 KP 3 ECTS
Filz2015 Filozofija Philosophy A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT2015 Ekonomika II Economics II A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT2017 Transporta procesu vadība I Transportation management I A 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ2059 Matemātiskā analīze II Mathematical Analysis II A 2 KP 3 ECTS
DatZ3005 Datu bāzes I Data Bases I B 2 KP 3 ECTS
InfT2010 Projektu vadīšana Project management B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD Ekon2019 Mārketinga pamati Fundamentals of marketing B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT2019 Transporta loģistika II Traffic logistics II B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3007 Ekspertsistēmas Expert systems B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ2035 Programmēšanas valoda C# II Programming Language C# II B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3048 Programmu kvalitātes testēšana Software quality testing B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
DatZ2012 Diskrētā matemātika II Discrete Mathematics II A 2 KP 3 ECTS
DatZ1014 Nozares tiesību pamati un standarti Fundamentals and standards of industry law A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4018 Datu statistiskā analīze I Data statistical processing I A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT2018 Transporta procesu vadība II Transportation management II A 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3011 Objektorientētā programmēšana Object oriented programming A 2 KP 3 ECTS
PROINZ Mate2019 Skaitļu teorija Number theory A 2 KP 3 ECTS
PROINZ Mate1008 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Probability theory and mathematical statistics A 2 KP 3 ECTS
DatZ3040 Datu bāzes II Data Bases II B 2 KP 3 ECTS
Fizi2020 Fizika Physics B 3 KP 4.5 ECTS
DatZ1029 Programmēšanas praktikums Programming practice B 2 KP 3 ECTS
DatZ2060 Studiju darbs I Term paper I B 1 KP 1.5 ECTS
LOGVAD Ekon3038 Mārketinga pamati Fundamentals of marketing B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT2020 Transporta loģistika III Traffic logistics III B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ2014 Programmēšanas valoda Java I Java Programming I B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
DatZ2009 Cilvēka un datora mijiedarbība Human and computer interaction A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4019 Datu statistiskā analīze II Data statistical processing II A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT3009 Loģistikas pakalpojumu sniedzēji I Logistics service providers I A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT3006 Programmatūras inženierija Software engineering A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT3007 Stratēģiskā uzņēmējdarbības vadība Strategic business management A 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3124 Programmatūras inženierija Software engineering A 3 KP 4.5 ECTS
PROINZ DatZ1020 Uzņēmējdarbības pamati Fundamentals of entrepreneurship A 3 KP 4.5 ECTS
DatZ3096 Datortīkli un komunikācijas Computer networks and communications B 4 KP 6 ECTS
LOGVAD InfT3011 Finanšu plūsmu loģistika Financial management B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT3014 Transporta loģistika IV Traffic logistics IV B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3039 Programmēšanas valoda Java II Java Programming II B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3113 Tīmekļa tehnoloģijas Web technology B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3043 Web programmēšana .NET vidē Web programming in .NET environment B 2 KP 3 ECTS
VidZ1011 Dabaszinātnes cilvēces kultūrā Natural sciences in human culture C 2 KP 3 ECTS
DatZ3144 Informācijas tehnoloģiju attīstības vēsture The History of Information Technology Evolution C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Mate3042 Skaitliskās metodes Numerical methods A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT3010 Loģistikas pakalpojumu sniedzēji II Logistics service providers II A 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ1077 Mikrotik maršrutētāji MikroTik routers A 2 KP 3 ECTS
DatZ3012 Studiju darbs II Term paper II B 1 KP 1.5 ECTS
DatZ4019 Tehniskā grafika Technical graphics B 3 KP 4.5 ECTS
LOGVAD InfT4026 Profesionālā kvalifikācijas prakse I Professional qualification practice I B 8 KP 12 ECTS
LOGVAD DatZ2014 Programmēšanas valoda Java I Java Programming I B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT3015 Transporta loģistika V Traffic logistics V B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3126 Mikrokontrolieru programmēšana Programming of microcontrollers B 2 KP 3 ECTS
PROINZ InfT4025 Profesionālā kvalifikācijas prakse I Professional qualification practice I B 10 KP 15 ECTS
7.semestris
LOGVAD InfT4023 Bakalaura darba izstrāde I A 4 KP 6 ECTS
PROINZ InfT4020 Bakalaura darba izstrāde I A 6 KP 9 ECTS
PROINZ InfT4018 Datu statistiskā analīze I Data statistical processing I A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4030 Informācijas menedžments I Information management I B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4028 Profesionālā kvalifikācijas prakse II Professional qualification practice I B 12 KP 18 ECTS
LOGVAD DatZ3039 Programmēšanas valoda Java II Java Programming II B 2 KP 3 ECTS
PROINZ InfT4027 Profesionālā kvalifikācijas prakse II Professional qualification practice II B 10 KP 15 ECTS
PROINZ DatZ1081 Rūpniecisko kontrolleru programmēšanas pamati Fundamentals of industrial microcontroller programming B 2 KP 3 ECTS
8.semestris
DatZ4043 Programmatūras projektēšanas šabloni Software design patterns A 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4022 Bakalaura darba izstrāde II A 8 KP 12 ECTS
PROINZ InfT4021 Bakalaura darba izstrāde II A 6 KP 9 ECTS
PROINZ InfT4019 Datu statistiskā analīze II Data statistical processing II A 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3010 Matemātiskā modelēšana Mathematical modeling A 2 KP 3 ECTS
DatZ3006 Deklaratīvā programmēšana Declarative programming B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT3012 Elektroniskā komercija E-business B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4032 Imitācijas modelēšana loģistikā Simulation modeling in logistics B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4031 Informācijas menedžments II Information management II B 2 KP 3 ECTS
LOGVAD InfT4033 Pasažieru pārvadājumu vadība Passenger transportation management B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ3045 LINUX tīkla administrēšana LINUX network administration B 2 KP 3 ECTS
PROINZ InfT1012 Multimedijas Multimedia B 2 KP 3 ECTS
PROINZ DatZ1079 Vizuālā programmēšana NI LabView vidē Visual programming in NI LabView environment B 2 KP 3 ECTS