Studiju programma

DUIS kods D01C0
Nosaukums Fizika
Līmenis Maģistra
LRI kods 45443
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 4. semestri / 80 KP / 120 ECTS

Apakšprogrammas

  • TEHFIZI-tehnoloģiju fizika

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Fizi5036 Fizikas maģistra specializācijas A 8 KP 12 ECTS
TEHFIZI Fizi5039 Atvērto sistēmu fizika B 2 KP 3 ECTS
TEHFIZI Fizi5041 Ievads sensoru tehnoloģijās B 4 KP 6 ECTS
TEHFIZI Fizi5042 Nelineārā optika un optiskie materiāli I B 2 KP 3 ECTS
TEHFIZI Fizi5043 Praktiskās hologrāfiskās sistēmas B 2 KP 3 ECTS
TEHFIZI Fizi5045 Tehnoloģisko procesu modelēšana B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Fizi5038 Aktualitātes fizikā un astronomijā I A 2 KP 3 ECTS
Fizi5037 Fizikas maģistra akadēmiskā prakse A 6 KP 9 ECTS
Fizi5035 Pētnieciski laboratorijas darbi I A 6 KP 9 ECTS
TEHFIZI Fizi5040 Elektronu mikroskopija B 2 KP 3 ECTS
TEHFIZI Fizi5044 Rūpnieciskās robotikas pamati B 4 KP 6 ECTS
3.semestris
Fizi6062 Fizikālu procesu skaitliskā modelēšana A 4 KP 6 ECTS
Fizi6063 Maģistra darbs fizikā I A 4 KP 6 ECTS
TEHFIZI Fizi6065 Dabaszinātņu didaktikas pamati B 2 KP 3 ECTS
TEHFIZI Fizi6066 Nanomateriālu iegūšanas tehnoloģijas B 4 KP 6 ECTS
TEHFIZI Fizi6067 Nelineārā optika un optiskie materiāli II B 2 KP 3 ECTS
TEHFIZI Fizi6068 Spektroskopiskās metodes B 2 KP 3 ECTS
TEHFIZI Fizi6069 Vakuuma iegūšanas tehnoloģijas B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Fizi6064 Maģistra darbs fizikā II A 16 KP 24 ECTS
TEHFIZI Fizi6070 Lāzertehnoloģiju industriālā izmantošana B 4 KP 6 ECTS