Studiju programma

DUIS kods D02D9
Nosaukums Filoloģija (angļu filoloģija)
Līmenis Bakalaura
LRI kods 43226
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Apakšprogrammas

  • FIANFR-ar franču valodu
  • FIANKI-ar ķīniešu valodu
  • FIANKR-ar krievu valodu
  • FIANLA-ar latviešu valodu
  • FIANSP-ar spāņu valodu
  • FIANVA-ar vācu valodu
  • FIANZV-ar zviedru valodu

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Valo1016 Angļu valodas fonētika un fonoloģija English phonetics and phonology A 2 KP 3 ECTS
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
Valo1102 Funkcionālā komunikācija I (angļu valoda) Functional communication I (English language) A 2 KP 3 ECTS
Filo1002 Ievads valodniecībā Introduction to linguistics A 2 KP 3 ECTS
Valo1104 Normatīvā gramatika I (angļu valoda) Normative grammar I (English) A 2 KP 3 ECTS
Filo1070 Pieejas literatūras pētniecībā Approaches to literary studies A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
FIANFR Valo2029 Funkcionālā komunikācija I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo1039 Normatīvā gramatika I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo1114 Otrās svešvalodas fonētika (franču valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKI Valo1345 Ķīniešu hieroglifi I Chinese Characters I B 3 KP 4.5 ECTS
FIANKI Valo1342 Ķīniešu valodas fonētika I Chinese Phonetics I B 3 KP 4.5 ECTS
FIANKR LitZ1070 Ievads Krievijas tradicionālajā kultūrā un valsts studijās Introduction to Russian traditional culture and country studies B 2 KP 3 ECTS
FIANKR Valo1253 Krievu sarunvaloda un komunikatīvā lingvistika (krievu valoda kā otrā valoda) Russian conversational language and communicative linguistics (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKR Valo1254 Normatīvā gramatika I (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar I (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Valo1251 Komunikatīvā lingvistika I (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics I (Latvian language as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Valo1252 Latviešu valoda publiskajā telpā (latviešu valoda kā otrā valoda) Latvian language in public space (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA LitZ1049 Literārā teksta interpretācija I (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation I (Latvian language as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo1022 Funkcionālā komunikācija I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo2016 Normatīvā gramatika I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo1024 Otrās svešvalodas fonētika (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo1047 Funkcionālā komunikācija I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo1046 Normatīvā gramatika I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo1045 Otrās svešvalodas fonētika (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo1034 Funkcionālā komunikācija I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo2027 Normatīvā gramatika I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo1026 Otrās svešvalodas fonētika (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Phonetics of the second foreign language (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Valo1189 Lietišķā komunikācija un valoda Applied communication and language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1146 Seno Austrumu kultūras mūsdienu pasaulē Ancient East cultures in the modern world C 2 KP 3 ECTS
Valo1134 Zviedru valoda Swedish language C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
LitZ3070 Angļu un amerikāņu literatūra līdz 19. gadsimtam I English and American literature until the 19th Century I A 2 KP 3 ECTS
Valo1353 Angļu valoda pētniecībai English for research A 2 KP 3 ECTS
Valo1103 Funkcionālā komunikācija II (angļu valoda) Functional communication II (English language) A 2 KP 3 ECTS
Valo2101 Latīņu valoda Latin language A 2 KP 3 ECTS
Valo1105 Normatīvā gramatika II (angļu valoda) Normative grammar II (English) A 2 KP 3 ECTS
Valo1352 Starpdisciplinārie pētījumi valodniecībā Interdisciplinary research in linguistics A 2 KP 3 ECTS
Valo1020 Teksta lingvistiskā analīze I (angļu valoda) Text linguistic analysis I (English) A 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo2092 Funkcionālā komunikācija II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo2087 Normatīvā gramatika II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKI Valo1346 Ķīniešu hieroglifi II Chinese Characters II [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FIANKI Valo1343 Ķīniešu valodas fonētika II Chinese Phonetics II B 2 KP 3 ECTS
FIANKR LitZ1072 Krievu literatūras un kultūras studijas I (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies I (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKR Valo1256 Normatīvā gramatika II (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar II (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Valo1255 Komunikatīvā lingvistika II (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics II (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA LitZ1050 Literārā teksta interpretācija II (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation II (Latvian language as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo2096 Funkcionālā komunikācija II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo2095 Normatīvā gramatika II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo1145 Funkcionālā komunikācija II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo1144 Normatīvā gramatika II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo2098 Funkcionālā komunikācija II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo2097 Normatīvā gramatika II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Valo2151 Valoda kultūru dialogā Language in cultural dialogue C 2 KP 3 ECTS
Valo1340 Vācu valoda German language C 2 KP 3 ECTS
Vēst1042 Vēstures paradoksi Paradoxes of history C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
LitZ3071 Angļu un amerikāņu literatūra līdz 19. gadsimtam II English and American literature until the 19th Century II A 2 KP 3 ECTS
Valo2084 Kultūrstudijas I (Lielbritānijas un ASV) Culture studies I (Great Britain and the USA) A 2 KP 3 ECTS
Valo2254 Mikrosociolingvistika Microsociolinguistics A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2257 Mūsdienu angļu valodas lietojums: leksikoloģija un frazeoloģija I The use of modern English: lexicology and phraseology I A 2 KP 3 ECTS
Valo2075 Normatīvā gramatika III (angļu valoda) Normative grammar III (English) A 2 KP 3 ECTS
Valo2232 Studiju darbs angļu filoloģijā (valodniecībā) Term paper in English philology (linguistics) A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2077 Teksta lingvistiskā analīze II (angļu valoda) Text linguistic analysis II (English) A 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo3060 Funkcionālā komunikācija III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo3057 Normatīvā gramatika III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo3007 Teksta lingvistiskā analīze I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKI Valo1350 Ķīniešu kultūra I Chinese culture I B 3 KP 4.5 ECTS
FIANKI Valo1348 Ķīniešu valoda I Chinese language I [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIANKR LitZ2047 Krievu literatūras un kultūras studijas II (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies II (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKR Valo2192 Krievu ortogrāfijas un interpunkcijas pamati (krievu valoda kā otrā valoda) Fundamentals of Russian orthography and punctuation (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKR Valo2191 Normatīvā gramatika III (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar III (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Valo2190 Komunikatīvā lingvistika III (latviešu valoda kā otrā valoda) Communicative linguistics III (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA LitZ2046 Literārā periodika (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary periodicals (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA LitZ2045 Literārā teksta interpretācija III (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation III (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo3062 Funkcionālā komunikācija III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo3061 Normatīvā gramatika III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo3016 Teksta lingvistiskā analīze I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo2035 Funkcionālā komunikācija III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo2034 Normatīvā gramatika III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo2036 Teksta lingvistiskā analīze I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo3064 Funkcionālā komunikācija III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication III (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo3063 Normatīvā gramatika III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar III (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV LitZ3011 Teksta lingvistiskā analīze I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis I (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
Filo1032 Ebreju diaspora: vēsture un kultūra Jewish diaspora: history and culture C 2 KP 3 ECTS
Filo1033 Islāms – reliģija, kultūra, politika Islam - religion, culture, politics C 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Valo3256 19.gs. angļu un amerikāņu literatūra I 19th century English and American literature I A 2 KP 3 ECTS
Valo2085 Kultūrstudijas II (Lielbritānijas un ASV) Culture studies II (Great Britain and the USA) A 2 KP 3 ECTS
LitZ2066 Literārā teksta interpretācija I (angļu valoda) Literary text interpretation I (English) A 2 KP 3 ECTS
Valo3186 Mūsdienu angļu valodas lietojums: leksikoloģija un frazeoloģija II The use of modern English: lexicology and phraseology II A 2 KP 3 ECTS
Valo2076 Normatīvā gramatika IV (angļu valoda) Normative grammar IV (English) A 2 KP 3 ECTS
Filo2028 Studiju darbs angļu filoloģijā (literatūrzinātnē) Term paper in English philology (literary studies) A 1 KP 1.5 ECTS
Valo2255 Teksta lingvistiskā analīze III (angļu valoda) Text linguistic analysis III (English) A 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo3170 Funkcionālā komunikācija IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (French as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIANFR Valo4017 Normatīvā gramatika IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo4019 Teksta lingvistiskā analīze II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANKI Valo1351 Ķīniešu kultūra II Chinese culture II B 2 KP 3 ECTS
FIANKI Valo1349 Ķīniešu valoda II Chinese language II [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIANKI Valo2251 Ķīniešu valoda: lasītpratība I Chinese reading I [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FIANKR LitZ2050 Krievu literatūras un kultūras studijas III (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies III (Russian as the second language) B 4 KP 6 ECTS
FIANKR Valo1302 Normatīvā gramatika IV (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar IV (Russian as the second language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIANLA Valo2195 Komunikatīvā lingvistika IV (latviešu valoda kā otrā valoda) Comunicative linguistics IV (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Valo2197 Latviešu valodas etiķete (latviešu valoda kā otrā valoda) Etiquette of the Latvian language (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA LitZ2048 Literārā teksta interpretācija IV (latviešu valoda kā otrā valoda) Literary text interpretation IV (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Filo1065 Prozas kompozīcija un stils Prose composition and style B 1 KP 1.5 ECTS
FIANSP Valo3171 Funkcionālā komunikācija IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Spanish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIANSP Valo4021 Normatīvā gramatika IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Normative Grammar IV (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo4022 Teksta lingvistiskā analīze II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo3174 Funkcionālā komunikācija IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (German as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIANVA Valo2122 Normatīvā gramatika IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo2124 Teksta lingvistiskā analīze II (vācu valoda kā otra svešvaloda) Text linguistic analysis II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo3173 Funkcionālā komunikācija IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Functional communication IV (Swedish as the second foreign language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIANZV Valo4025 Normatīvā gramatika IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Normative grammar IV (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo4026 Teksta lingvistiskā analīze II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
5.semestris
Valo3188 19.gs. angļu un amerikāņu literatūra II 19th century English and American literature II A 2 KP 3 ECTS
LitZ4028 20.gs. angļu un ziemeļamerikāņu literatūra I 20th Century English and North American Literature I A 2 KP 3 ECTS
Valo2079 Angļu valodas vēsture I History of English I A 2 KP 3 ECTS
Filo3023 Bakalaura darbs I (angļu filoloģija) Bachelor's thesis I A 1 KP 1.5 ECTS
LitZ3004 Literārā teksta interpretācija II (angļu valoda) Literary text interpretation II (English) A 2 KP 3 ECTS
Valo3048 Sistēmiskā gramatika I (angļu valoda) Systemic grammar I (English) A 2 KP 3 ECTS
Filo3002 Teksta lingvistiskā analīze IV (angļu valoda) Text linguistic analysis IV (English) A 2 KP 3 ECTS
FIANFR LitZ3012 20.gs. literatūra (franču) Literature of the 20th century (French) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Vēst3004 Kultūrstudijas (Francijas) Culture studies (France) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR LitZ5009 Literārā teksta interpretācija I (franču valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo5033 Teksta lingvistiskā analīze III (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (French as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANKI Valo2249 Ķīniešu kultūra III Chinese culture III B 2 KP 3 ECTS
FIANKI Valo2246 Ķīniešu valoda III Chinese language III [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIANKI Valo2252 Ķīniešu valoda: lasītpratība II Chinese reading II [Chinese as the second foreign language] B 2 KP 3 ECTS
FIANKR LitZ3053 Krievu literatūras un kultūras studijas IV (krievu valoda kā otrā valoda) Russian literary and cultural studies IV (Russian as the second language) B 4 KP 6 ECTS
FIANKR Valo3134 Normatīvā gramatika V (krievu valoda kā otrā valoda) Normative grammar V (Russian as the second language) B 3 KP 4.5 ECTS
FIANLA LitZ3022 Bībeles tēli un motīvi latviešu literatūrā (latviešu valoda kā otrā valoda) Religious motives and images in Latvian literature B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Filo3027 Daiļrades psiholoģija (latviešu valoda kā otrā valoda) Psychology of art (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Valo3133 Latviešu leksikogrāfiskais materiāls: pragmatika (latviešu valoda kā otrā valoda) Latvian lexicographic material: pragmatics B 2 KP 3 ECTS
FIANLA LitZ3052 Tradicionālās kultūras tekstu analīze I (latviešu valoda kā otrā valoda) The analysis of traditional culture texts I (Latvian as the second language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANSP LitZ3027 20.gs. literatūra (spāņu) Literature of the 20th century (Spanish) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Vēst3002 Kultūrstudijas (Spānijas) Culture studies (Spain) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP LitZ5011 Literārā teksta interpretācija I (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo5034 Teksta lingvistiskā analīze III (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Spanish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANVA LitZ3028 20.gs. literatūra (vācu) Literature of the 20th century (German) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Vēst3037 Kultūrstudijas (Vācijas) Culture studies (Germany) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo3087 Literārā teksta interpretācija I (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation I (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo3009 Teksta lingvistiskā analīze III (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (German as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANZV LitZ3010 20.gs. literatūra (zviedru) Literature of the 20th century (Swedish) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Vēst3003 Kultūrstudijas (Zviedrijas) Culture studies (Sweden) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV LitZ5012 Literārā teksta interpretācija I (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Literary Text Interpretation I (Swedish as a Second Foreign Language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo5035 Teksta lingvistiskā analīze III (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis III (Swedish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
6.semestris
LitZ4029 20.gs. angļu un ziemeļamerikāņu literatūra II 20th Century English and North American Literature II A 2 KP 3 ECTS
Valo3050 Angļu valodas vēsture II History of English II A 2 KP 3 ECTS
Filo3024 Bakalaura darbs II (angļu filoloģija) Bachelor's thesis II A 9 KP 13.5 ECTS
Filo3035 Mūsdienu britu un amerikāņu literatūra: tekstu analīze Contemporary British and American literature: text analysis A 2 KP 3 ECTS
Valo3049 Sistēmiskā gramatika II (angļu valoda) Systemic grammar II (English) A 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo3139 Eksāmens franču valodā Examination in French language A 0 KP 0 ECTS
FIANKI Valo4069 Eksāmens ķīniešu valodā Examination in Chinese language A 0 KP 0 ECTS
FIANLA Valo4035 Bakalaura eksāmens angļu filoloģijā Bachelor's examination in English philology A 0 KP 0 ECTS
FIANLA Valo3144 Eksāmens krievu valodā Examination in Russian language A 0 KP 0 ECTS
FIANSP Valo3142 Eksāmens spāņu valodā Examination in Spanish language A 0 KP 0 ECTS
FIANVA Valo3138 Eksāmens vācu valodā Examination in German language A 0 KP 0 ECTS
FIANZV Valo3140 Eksāmens zviedru valodā Examination in Swedish language A 0 KP 0 ECTS
FIANFR LitZ6016 Literārā teksta interpretācija II (franču valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (French as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANFR Valo6150 Teksta lingvistiskā analīze IV (franču valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (French as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANKI Valo2247 Ķīniešu valoda IV Chinese language IV [Chinese as the second foreign language] B 3 KP 4.5 ECTS
FIANKR LitZ3055 Jaunākā krievu literatūra (krievu valoda kā otrā valoda) Modern Russian literature (Russian as the second language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANKR Valo3137 Krievu valodas funkcionālā stilistika (krievu valoda kā otrā valoda) Functional stylistics of the Russian language (Russian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA Valo3136 Teksta lingvistiskā analīze (latviešu valoda kā otrā valoda) Linguistic analysis of texts (Latvian as the second language) B 2 KP 3 ECTS
FIANLA LitZ3056 Tradicionālās kultūras tekstu analīze II (latviešu valoda kā otrā valoda) The analysis of traditional culture texts II (Latvian as the second language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANSP LitZ6017 Literārā teksta interpretācija II (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Spanish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANSP Valo6151 Teksta lingvistiskā analīze IV (spāņu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Spanish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANVA Valo3088 Literārā teksta interpretācija II (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (German as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANVA Valo3086 Teksta lingvistiskā analīze IV (vācu valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (German as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS
FIANZV LitZ6018 Literārā teksta interpretācija II (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Literary text interpretation II (Swedish as the second foreign language) B 2 KP 3 ECTS
FIANZV Valo6152 Teksta lingvistiskā analīze IV (zviedru valoda kā otrā svešvaloda) Text linguistic analysis IV (Swedish as the second foreign language) B 1 KP 1.5 ECTS