Studiju programma

DUIS kods D0478
Nosaukums Māksla
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47211
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 3. semestri / 60 KP / 90 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
KomZ5001 Komunikācijas vadība Communication management A 2 KP 3 ECTS
MākZ5252 Laikmetīgā māksla A 4 KP 6 ECTS
MākZ5071 Mākslas filozofija Philosophy of art A 2 KP 3 ECTS
MākZ6008 Mākslas psiholoģiskās problēmas Psychological problems of art A 2 KP 3 ECTS
MākZ6126 Mūsdienu mākslas teorijas analīze A 2 KP 3 ECTS
MākZ6012 Vadības pamati Fundamentals of management A 2 KP 3 ECTS
MākZ5244 Dizains I Design I B 6 KP 9 ECTS
MākZ5221 Glezniecība I Painting I B 6 KP 9 ECTS
MākZ5139 Grafika I Graphics I B 6 KP 9 ECTS
MākZ5220 Keramika I Ceramics I B 6 KP 9 ECTS
MākZ1506 Kultūras mārketings Culture marketing B 2 KP 3 ECTS
MākZ1505 Kultūras menedžments (teorija un prakse) Culture management (theory and practice) B 4 KP 6 ECTS
MākZ5219 Tekstilmāksla I Textile art I B 6 KP 9 ECTS
MākZ6047 Zīmēšana I Drawing I B 6 KP 9 ECTS
2.semestris
MākZ5255 Maģistra darba izstrāde A 4 KP 6 ECTS
MākZ5253 Profesionālā prakse I A 6 KP 9 ECTS
MākZ5247 Profesionālā prakse II Professional practice II A 2 KP 3 ECTS
MākZ5245 Dizains II Design II B 6 KP 9 ECTS
MākZ1507 Finanšu menedžments Financial management B 2 KP 3 ECTS
MākZ5224 Glezniecība II Painting II B 6 KP 9 ECTS
MākZ5226 Grafika II Graphics II B 6 KP 9 ECTS
MākZ5223 Keramika II Ceramics II B 6 KP 9 ECTS
MākZ1508 Kultūrpolitika Cultural policy B 2 KP 3 ECTS
MākZ1509 Radošās industrijas Creative industries B 2 KP 3 ECTS
MākZ5222 Tekstilmāksla II Textile art II B 6 KP 9 ECTS
MākZ5225 Zīmēšana II Drawing II B 6 KP 9 ECTS
3.semestris
MākZ6125 Maģistra darba izpildes vispārējās prasības A 2 KP 3 ECTS
MākZ5254 Maģistra darba izstrāde A 16 KP 24 ECTS
MākZ6115 Dizains III Design III B 4 KP 6 ECTS
MākZ6095 Glezniecība III Painting III B 4 KP 6 ECTS
MākZ6063 Grafika III Graphics III B 4 KP 6 ECTS
MākZ6093 Keramika III Ceramics III B 4 KP 6 ECTS
MākZ2581 Lietišķais stils un dizains Applied style and design B 2 KP 3 ECTS
MākZ2580 Lietišķās prezentācijas izveide Creation of business presentation B 2 KP 3 ECTS
MākZ6091 Tekstilmāksla III Textile art III B 4 KP 6 ECTS
MākZ6061 Zīmēšana III Drawing III B 4 KP 6 ECTS