Studiju programma

DUIS kods D04A4
Nosaukums Mūzika [bez prof. kvalifikācijas]
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47212
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 3. semestri / 60 KP / 90 ECTS

Apakšprogrammas

  • MBKAKO-akordeona spēle
  • MBKKLA-klavierspēle
  • MBKPUS-pūšaminstrumenta spēle
  • MBKSIT-sitaminstrumentu spēle
  • MBKSOL-solo dziedāšana
  • MBKSTI-stīgu instrumenta spēle

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
MākZ6119 Koncertprakse I Concert practice I A 2 KP 3 ECTS
MākZ5119 Maģistra darba izstrāde I Elaboration of Master's thesis I A 4 KP 6 ECTS
MākZ5258 Maģistra darba teorētiskie pamati A 2 KP 3 ECTS
MākZ5071 Mākslas filozofija Philosophy of art A 2 KP 3 ECTS
MākZ5093 Mūzikas psiholoģija Music psychology A 2 KP 3 ECTS
MākZ5072 Stils un interpretācija Style and interpretation A 2 KP 3 ECTS
MBKAKO MākZ5261 Akordeonspēle I B 2 KP 3 ECTS
MBKAKO MākZ5262 Ansamblis I B 2 KP 3 ECTS
MBKKLA MākZ5259 Klavierspēle I B 2 KP 3 ECTS
MBKKLA MākZ5260 Koncertmeistara klase I B 2 KP 3 ECTS
MBKPUS MākZ5263 Pūšaminstrumenta spēle I B 2 KP 3 ECTS
MBKPUS MākZ5264 Pūšaminstrumentu ansamblis I B 2 KP 3 ECTS
MBKSIT MākZ5269 Sitaminstrumentu spēle I B 2 KP 3 ECTS
MBKSIT MākZ5270 Vokāli instrumentālais ansamblis I B 2 KP 3 ECTS
MBKSOL MākZ5267 Kamerdziedāšana I B 2 KP 3 ECTS
MBKSOL MākZ5268 Solo dziedāšana I B 2 KP 3 ECTS
MBKSTI MākZ5265 Stīgu instrumenta spēle I B 2 KP 3 ECTS
MBKSTI MākZ5266 Stīgu instrumentu ansamblis I B 2 KP 3 ECTS
MākZ6012 Vadības pamati Fundamentals of management C 2 KP 3 ECTS
2.semestris
MākZ6120 Koncertprakse II Concert practice II A 2 KP 3 ECTS
MākZ5073 Laikmetīgās mūzikas analīze Analysis of contemporary music A 2 KP 3 ECTS
MākZ5120 Maģistra darba izstrāde II A 4 KP 6 ECTS
MBKAKO MākZ1405 Akordeona mūzikas literatūra Accordion music literature B 2 KP 3 ECTS
MBKAKO MākZ1394 Akordeonspēle II Accordion playing II B 3 KP 4.5 ECTS
MBKAKO MākZ1404 Akordeonspēles vēsture, stils un interpretācija History, style and interpretation of accordion playing B 2 KP 3 ECTS
MBKAKO MākZ1398 Ansamblis II Ensemble II B 1 KP 1.5 ECTS
MBKAKO MākZ1403 Inovācijas akordeona spēles metodikā Innovations in methodology of accordion playing B 2 KP 3 ECTS
MBKKLA MākZ5083 Inovācijas klavierspēles metodikā Innovations in methodology of piano playing B 2 KP 3 ECTS
MBKKLA MākZ5082 Klaviermūzikas literatūra Literature of piano music B 2 KP 3 ECTS
MBKKLA MākZ5110 Klavierspēle II Piano playing B 3 KP 4.5 ECTS
MBKKLA MākZ5085 Klavierspēles vēsture, stils un interpretācija History, style and interpretation of piano playing B 2 KP 3 ECTS
MBKKLA MākZ5095 Koncertmeistara klase II Accompanying II B 1 KP 1.5 ECTS
MBKPUS MākZ1415 Inovācijas pūšaminstrumentu spēles metodikā Innovations in methodology of wind instrument playing B 2 KP 3 ECTS
MBKPUS MākZ1417 Pūšaminstrumenta mūzikas literatūra Music literature of wind instrument B 2 KP 3 ECTS
MBKPUS MākZ1407 Pūšaminstrumenta spēle II Wind instrument playing II B 3 KP 4.5 ECTS
MBKPUS MākZ1411 Pūšaminstrumentu ansamblis II Ensemble of wind instrument II B 1 KP 1.5 ECTS
MBKPUS MākZ1416 Pūšaminstrumentu spēles vēsture, stils un interpretācija History, style and interpretation of wind instrument playing B 2 KP 3 ECTS
MBKSIT MākZ2456 Inovācijas ansambļa vadības metodikā, mūzikas ierakstu tehnoloģijas Innovations in methodology of ensemble management, music records technologies B 2 KP 3 ECTS
MBKSIT MākZ2464 Sitaminstrumentu mūzikas literatūra Percussion instruments music literature B 2 KP 3 ECTS
MBKSIT MākZ1419 Sitaminstrumentu spēle II Percussion instruments II B 3 KP 4.5 ECTS
MBKSIT MākZ2463 Sitaminstrumentu spēles vēsture, stils un interpretācija History, style and interpretation of percussion instruments playing B 2 KP 3 ECTS
MBKSIT MākZ2453 Vokāli instrumentālais ansamblis II Vocal instrumental ensemble II B 1 KP 1.5 ECTS
MBKSOL MākZ5256 Aktiermeistarība B 2 KP 3 ECTS
MBKSOL MākZ5090 Inovācijas solo dziedāšanas metodikā Innovations in methodology of solo singing B 2 KP 3 ECTS
MBKSOL MākZ5112 Kamerdziedāšana II Chamber singing II B 1 KP 1.5 ECTS
MBKSOL MākZ5111 Solo dziedāšana II Solo singing II B 3 KP 4.5 ECTS
MBKSOL MākZ5088 Vokālās mākslas vēsture, stils un interpretācija History, style and interpretation of solo singing B 2 KP 3 ECTS
MBKSTI MākZ5107 Inovācijas stīgu instrumentu spēles metodikā Innovations in the methodology of string instrument playing B 2 KP 3 ECTS
MBKSTI MākZ5104 Stīgu instrumenta spēle II String instrument playing II B 3 KP 4.5 ECTS
MBKSTI MākZ5105 Stīgu instrumentu ansamblis II String instrument ensemble II B 1 KP 1.5 ECTS
MBKSTI MākZ5109 Stīgu instrumentu mūzikas literatūra Music literature of string instruments B 2 KP 3 ECTS
MBKSTI MākZ5108 Stīgu instrumentu spēles vēsture, stils un interpretācija History, style and interpretation of string instrument playing B 2 KP 3 ECTS
MākZ5249 Populārās mūzikas vēsture un teorija Theory and history of popular music C 2 KP 3 ECTS
3.semestris
MākZ2400 Koncertprakse III Concert practice III A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ6129 Maģistra darba izstrāde III A 12 KP 18 ECTS
MākZ5117 Meistarklases Master classes A 1 KP 1.5 ECTS
MBKAKO MākZ7009 Diplomeksāmens specialitātē (akordeons) Diploma examination in speciality (accordion) A 0 KP 0 ECTS
MBKKLA MākZ6074 Diplomeksāmens specialitātē (klavieres) Diploma examination in speciality (piano) A 0 KP 0 ECTS
MBKPUS MākZ6114 Diplomeksāmens specialitātē (flauta) Diploma examination in speciality (flute) A 0 KP 0 ECTS
MBKPUS MākZ1521 Diplomeksāmens specialitātē (klarnete) Diploma examination in speciality (clarinet) A 0 KP 0 ECTS
MBKPUS MākZ7010 Diplomeksāmens specialitātē (saksofons) Examination in speciality (saxophone) A 0 KP 0 ECTS
MBKPUS MākZ1523 Diplomeksāmens specialitātē (trombons) Diploma examination in speciality (trombone) A 0 KP 0 ECTS
MBKPUS MākZ1522 Diplomeksāmens specialitātē (trompete) Diploma examination in speciality (trumpet) A 0 KP 0 ECTS
MBKPUS MākZ1524 Diplomeksāmens specialitātē (tuba) Diploma examination in speciality (tuba) A 0 KP 0 ECTS
MBKSIT MākZ1527 Diplomeksāmens specialitātē (sitaminstrumenti) Diploma examination in speciality (percussion instruments) A 0 KP 0 ECTS
MBKSOL MākZ6075 Diplomeksāmens specialitātē (solo dziedāšana) Diploma examination in speciality (solo singing) A 0 KP 0 ECTS
MBKSTI MākZ1526 Diplomeksāmens specialitātē (čells) Diploma examination in speciality (cello) A 0 KP 0 ECTS
MBKSTI MākZ1525 Diplomeksāmens specialitātē (kontrabass) Diploma examination in speciality (contrabass) A 0 KP 0 ECTS
MBKSTI MākZ6076 Diplomeksāmens specialitātē (vijole) Examination in speciality (violin) A 0 KP 0 ECTS
MBKAKO MākZ2417 Akordeonspēle III Accordion playing III B 3 KP 4.5 ECTS
MBKAKO MākZ2425 Ansamblis III Ensemble III B 1 KP 1.5 ECTS
MBKKLA MākZ2388 Klavierspēle III Piano playing B 3 KP 4.5 ECTS
MBKKLA MākZ2390 Koncertmeistara klase III Accompanying III B 1 KP 1.5 ECTS
MBKPUS MākZ2429 Pūšaminstrumenta spēle III Wind instrument playing III B 3 KP 4.5 ECTS
MBKPUS MākZ2433 Pūšaminstrumentu ansamblis III Ensemble of wind instrument III B 1 KP 1.5 ECTS
MBKSIT MākZ2447 Sitaminstrumentu spēle III Percussion instruments III B 3 KP 4.5 ECTS
MBKSIT MākZ2454 Vokāli instrumentālais ansamblis III Vocal instrumental ensemble III B 1 KP 1.5 ECTS
MBKSOL MākZ2394 Kamerdziedāšana III Chamber singing III B 1 KP 1.5 ECTS
MBKSOL MākZ2392 Solo dziedāšana III Solo singing III B 3 KP 4.5 ECTS
MBKSTI MākZ3375 Stīgu instrumenta spēle III String instrument playing III B 3 KP 4.5 ECTS
MBKSTI MākZ2441 Stīgu instrumentu ansamblis III String instrument ensemble III B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ5250 Mūzikas kultūra un tradīcijas Latvijā Culture and traditions of music in Latvia C 2 KP 3 ECTS