Studiju programma

DUIS kods D04A7
Nosaukums Dizains
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
LRI kods 42214
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 8. semestri / 4. gadi / 160 KP / 240 ECTS

Apakšprogrammas

  • GRADIZ-grafikas dizains
  • PRODIZ-produktu dizains

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
JurZ4015 Civilā aizsardzība Civil defence A 1 KP 1.5 ECTS
InfT1004 Jaunu informācijas tehnoloģiju vispārējais raksturojums. Ievads krāsu teorijā General characteristics of new information technologies. Introduction to theory of colours A 2 KP 3 ECTS
MākZ1087 Kompozīcija I Composition I A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1496 Mākslas fenomenoloģija Phenomenology of art A 2 KP 3 ECTS
MākZ1016 Mākslas teorija Theory of art A 2 KP 3 ECTS
MākZ1497 Rietumu mākslas vēsture I History of Western art I A 2 KP 3 ECTS
MākZP031 Vektorgrafika Vector graphics A 2 KP 3 ECTS
VidZ4002 Vides aizsardzība Environmental protection A 1 KP 1.5 ECTS
MākZ1434 Gleznošana I Painting I B 2 KP 3 ECTS
MākZ1501 Perspektīvas un ēnu konstruēšanas teorija māksliniekiem Theory of perspective and shadow construction for artists B 3 KP 4.5 ECTS
MākZ1433 Zīmēšana I Drawing I B 2 KP 3 ECTS
2.semestris
MākZ1088 Kompozīcija II Composition II A 2 KP 3 ECTS
MākZ1500 Mākslas filosofija Philosophy of art A 2 KP 3 ECTS
SDSK1004 Praktiskā angļu valoda (speciālā terminoloģija) I A 2 KP 3 ECTS
MākZ1502 Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde I Raster graphics, preliminary of print work I A 2 KP 3 ECTS
MākZ1498 Rietumu mākslas vēsture II History of Western art II A 2 KP 3 ECTS
MākZ3100 Veidošana Modelling A 2 KP 3 ECTS
MākZ1504 Gleznošana II Painting II B 2 KP 3 ECTS
InfT1031 Informācijas datorpārvalde Computer information management B 2 KP 3 ECTS
MākZ1538 Plenērs I Workshop I B 2 KP 3 ECTS
MākZ1503 Zīmēšana II Drawing II B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
MākZ2562 Autortiesības Copyright A 2 KP 3 ECTS
MākZ2055 Kompozīcija III Composition III A 2 KP 3 ECTS
MākZ2561 Latvijas mākslas vēsture Latvian art history A 2 KP 3 ECTS
MākZ2012 Plastiskā anatomija Plastic anatomy A 2 KP 3 ECTS
SDSK2004 Praktiskā angļu valoda (speciālā terminoloģija) II A 2 KP 3 ECTS
MākZ2555 Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde II Raster graphics, preliminary of print work II A 2 KP 3 ECTS
MākZ2559 Gleznošana III Painting III B 2 KP 3 ECTS
MākZ2557 Zīmēšana III Drawing III B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ2102 Datortīkli un komunikācijas Computer networks and communications B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ MākZ2579 Izdevniecības sistēmas un platformu neatkarīgo datņu izveide Creation of publishing system and platform independent files B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2564 Formas un struktūras tekstils I Form and structure textile I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2567 Keramikas materiāli un tehnoloģijas I Ceramic materials and technologies I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2563 Koloristika Colouristics B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2570 Web lapu projektēšana I Website development I B 2 KP 3 ECTS
4.semestris
MākZ2014 Burtu mācība Studies of letters A 2 KP 3 ECTS
MākZ2573 Fotomāksla Photo art A 2 KP 3 ECTS
MākZ2574 Studiju darbs kompozīcijā Term paper in composition A 1 KP 1.5 ECTS
Ekon2057 Uzņēmējdarbība LR Entrepreneurship in the Republic of Latvia A 2 KP 3 ECTS
MākZ2560 Gleznošana IV Painting IV B 2 KP 3 ECTS
MākZ2586 Ievadprakse Introductory practice B 2 KP 3 ECTS
MākZ2585 Plenērs II Workshop II B 2 KP 3 ECTS
MākZ2575 Tehniskā grafika I Technical graphics I B 1 KP 1.5 ECTS
MākZ2558 Zīmēšana IV Drawing IV B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ2087 Datu bāzes I Data bases I B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ MākZ2576 Grafiskais dizains Graphic design B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2577 Batika, auduma apdruka un zīda apgleznošana I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2565 Formas un struktūras tekstils II Form and structure textile II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2568 Keramikas materiāli un tehnoloģijas II Ceramic materials and technologies II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2578 Plastisko materiālu formveides tehnikas I Plastic material form creation techniques I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ2571 Web lapu projektēšana II Website development II B 4 KP 6 ECTS
5.semestris
MākZ3454 Gleznošana V Painting V B 2 KP 3 ECTS
MākZ5248 Profesionālās kvalifikācijas prakse I Professional qualification practice I B 8 KP 12 ECTS
MākZ3456 Tehniskā grafika II Technical graphics II B 2 KP 3 ECTS
MākZ3452 Zīmēšana V Drawing V B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ3146 Datu bāzes II Data bases II B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ MākZ3462 Tīmekļa vietņu izveide Creation of WEB sites B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3463 Adīšanas un šūšanas tehnoloģijas I Knitting and sewing techniques I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3458 Batika, auduma apdruka un zīda apgleznošana II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3469 Iepakojuma grafiskais dizains I Packing graphic design I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3460 Plastisko materiālu formveides tehnikas II Plastic material form creation techniques II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3472 Reklāmas dizains I Adveristment design I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3466 Tradicionālās keramikas tehnikas I Traditional ceramic techniques I B 2 KP 3 ECTS
MākZ2010 Vispārējā kultūras teorija General theory of culture C 2 KP 3 ECTS
6.semestris
MākZP021 Grafika Graphics A 2 KP 3 ECTS
MākZ3476 Mākslas psiholoģija Psychology of art A 2 KP 3 ECTS
MākZ3477 Poligrāfijas pamati un reklāma Foundations of printing and publishing A 2 KP 3 ECTS
MākZ3478 Trīsdimensiju grafika Three-dimensional graphics A 2 KP 3 ECTS
MākZ3479 Trīsdimensiju modelēšana Three-dimensional modelling A 2 KP 3 ECTS
MākZ3486 Plenērs III B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ2001 Divdimensiju animācija Two-dimensional animation B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ3149 Mūsdienu programmēšanas teorija un prakse Theory and practice of modern programming B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ MākZ3022 Studiju darbs datordizainā Term paper in computer design B 1 KP 1.5 ECTS
GRADIZ MākZ3480 Studiju darbs grafiskajā dizainā Term paper in graphic design B 1 KP 1.5 ECTS
GRADIZ DatZ3148 Tīmekļa tehnoloģijas I Web technologies I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3464 Adīšanas un šūšanas tehnoloģijas II Knitting and sewing techniques II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3485 Formas un struktūras dizains I Form and structure design I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3470 Iepakojuma grafiskais dizains II Packing graphic design II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3473 Reklāmas dizains II Adveristment design II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3481 Skicēšana I Sketches I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3483 Studiju darbs produktu dizainā Term paper in product design B 1 KP 1.5 ECTS
PRODIZ MākZ3484 Studiju darbs specializācijā Term paper in specialization B 1 KP 1.5 ECTS
PRODIZ MākZ3482 Tekstilšķiedru tehnikas I Techniques of textile fibres I B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ3467 Tradicionālās keramikas tehnikas II Traditional ceramic techniques II B 2 KP 3 ECTS
7.semestris
MākZ4292 Bakalaura darba izstrāde (projekts) Development of a bachelor’s thesis A 2 KP 3 ECTS
MākZ4393 Infografika Infographics A 2 KP 3 ECTS
MākZ6117 Profesionālās kvalifikācijas prakse II Professional qualification practice II B 10 KP 15 ECTS
GRADIZ DatZ4036 Tīmekļa tehnoloģijas II Web technologies II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ4396 Tektonika Tectonics B 2 KP 3 ECTS
Ekon2039 Ievads grāmatvedībā Introduction to accounting C 2 KP 3 ECTS
MākZ3444 Mākslas menedžments Art management C 2 KP 3 ECTS
8.semestris
MākZ4293 Bakalaura darba izstrāde (teorētiskā un praktiskā daļa) Development of a bachelor’s thesis A 10 KP 15 ECTS
GRADIZ DatZ4040 Mijiedarbības projektēšana saskarnēs Interaction design in user interfaces B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ3001 Multimediju projekts Multimedia project B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ4038 Multimediju tehnoloģijas Multimedia technologies B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ DatZ4039 Nelineārās videomontāžas datorprogrammas Software of non-linear video montage B 2 KP 3 ECTS
GRADIZ MākZ4394 Skaņa un video multimedijos Sound and video in multimedia B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ4397 Filcēšanas tehnikas Felting techniques B 4 KP 6 ECTS
PRODIZ MākZ4391 Formas un struktūras dizains II Form and structure design II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ4399 Iepakojuma grafiskais dizains III Packing graphic design III B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ4398 Keramikas apgleznošanas un dekorēšanas tehnoloģijas Technologies of ceramic painting and decoration B 4 KP 6 ECTS
PRODIZ MākZ4395 Laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes Contemporary design trends and news B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ4400 Poligrāfijas darbu dizains Printing work design B 4 KP 6 ECTS
PRODIZ MākZ4387 Skicēšana II Sketches II B 2 KP 3 ECTS
PRODIZ MākZ4389 Tekstilšķiedru tehnikas II Techniques of textile fibres II B 2 KP 3 ECTS