Studiju programma

DUIS kods D0807
Nosaukums Ekonomika
Līmenis Doktora
LRI kods 51311
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Ekon7037 Aktuālas ekonomisko un finanšu pētījumu teorijas un metodoloģijas I A 4 KP 6 ECTS
Ekon7033 Mūsdienu pētījumu metodes ekonomikas zinātnē I A 2 KP 3 ECTS
Ekon7043 Promocijas darba izstrāde I A 12 KP 18 ECTS
Ekon7044 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs I A 2 KP 3 ECTS
2.semestris
Ekon7034 Mūsdienu pētījumu metodes ekonomikas zinātnē II A 4 KP 6 ECTS
Ekon7042 Promocijas darba izstrāde II A 12 KP 18 ECTS
Ekon7041 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs II A 4 KP 6 ECTS
3.semestris
Ekon7026 Intelektuālā datu analīze ekonomikā A 6 KP 9 ECTS
Ekon7027 Promocijas darba izstrāde III A 12 KP 18 ECTS
Ekon7028 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs III A 2 KP 3 ECTS
4.semestris
Ekon7029 Promocijas darba izstrāde IV A 12 KP 18 ECTS
Ekon7030 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs IV A 4 KP 6 ECTS
Ekon7032 Reģionālās attīstības mūsdienu teorija un prakse B 4 KP 6 ECTS
Ekon7031 Uzņēmuma finanšu risku modelēšana B 4 KP 6 ECTS
5.semestris
Ekon7020 Aktuālas ekonomisko un finanšu pētījumu teorijas un metodoloģijas A 6 KP 9 ECTS
Ekon7021 Promocijas darba izstrāde V A 12 KP 18 ECTS
Ekon7022 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs V A 2 KP 3 ECTS
6.semestris
Ekon7019 Mūsdienu pētījumu metodes ekonomikas zinātnē A 2 KP 3 ECTS
Ekon7023 Promocijas darba izstrāde VI A 12 KP 18 ECTS
Ekon7024 Promocijas darba metodoloģiskais seminārs VI A 6 KP 9 ECTS
Ekon7025 Promocijas eksāmens apakšnozarē A 0 KP 0 ECTS