Studiju programma

DUIS kods D0808
Nosaukums Bioloģija
Līmenis Doktora
LRI kods 51421
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 120 KP / 180 ECTS