Studiju programma

DUIS kods D0808
Nosaukums Bioloģija
Līmenis Doktora
LRI kods 51421
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 6. semestri / 3. gadi / 120 KP / 180 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
BiolD069 Angļu valoda biologiem I English language for biologists I A 2 KP 3 ECTS
BiolD049 Mūsdienu ekoloģijas paradigmas I Modern ecological paradigms I A 2 KP 3 ECTS
BiolD046 Mūsdienu sistemātiskās bioloģijas paradigmas Modern systematic biology paradigms A 2 KP 3 ECTS
BiolD006 Pedagoģiskā darbība I Pedagogical activity I A 2 KP 3 ECTS
BiolD058 Pētniecisko metodoloģiju apguve un aprobācija I Acquirement and approbation of research methodology I A 3 KP 4.5 ECTS
BiolD007 Promocijas darba izstrāde I Elaboration of doctoral thesis I A 5 KP 7.5 ECTS
BiolD055 Specializācijas kurss ekoloģijā I Specialization course in ecology I A 3 KP 4.5 ECTS
BiolD052 Specializācijas kurss sistemātiskajā bioloģijā I Specialization course in systematic biology I A 3 KP 4.5 ECTS
BiolD065 Zinātniskais seminārs ekoloģijā I Scientific seminar in ecology I A 3 KP 4.5 ECTS
BiolD062 Zinātniskais seminārs sistemātiskajā bioloģijā I Scientific seminar in systematic biology I A 3 KP 4.5 ECTS
2.semestris
BiolD068 Angļu valoda biologiem II English language for biologists II A 2 KP 3 ECTS
BiolD050 Mūsdienu ekoloģijas paradigmas II Modern ecological paradigms II A 2 KP 3 ECTS
BiolD047 Mūsdienu sistemātiskās bioloģijas paradigmas Modern systematic biology paradigms A 2 KP 3 ECTS
BiolD013 Pedagoģiskā darbība II Pedagogical activity II A 2 KP 3 ECTS
BiolD061 Pētniecisko metodoloģiju apguve un aprobācija II Acquirement and approbation of research methodology II A 3 KP 4.5 ECTS
BiolD014 Promocijas darba izstrāde II Elaboration of doctoral thesis II A 6 KP 9 ECTS
BiolD056 Specializācijas kurss ekoloģijā II Specialization course in ecology II A 3 KP 4.5 ECTS
BiolD053 Specializācijas kurss sistemātiskajā bioloģijā II Specialization course in systematic biology II A 3 KP 4.5 ECTS
BiolD066 Zinātniskais seminārs ekoloģijā II Scientific seminar in ecology II A 2 KP 3 ECTS
BiolD063 Zinātniskais seminārs sistemātiskajā bioloģijā II Scientific seminar in systematic biology II A 2 KP 3 ECTS
3.semestris
BiolD015 Pedagoģiskā darbība III Pedagogical activity III A 2 KP 3 ECTS
BiolD016 Promocijas darba izstrāde III Elaboration of doctoral thesis III A 18 KP 27 ECTS
4.semestris
BiolD017 Pedagoģiskā darbība IV Pedagogical activity IV A 2 KP 3 ECTS
BiolD018 Promocijas darba izstrāde IV Elaboration of doctoral thesis IV A 18 KP 27 ECTS
5.semestris
BiolD019 Promocijas darba izstrāde V Elaboration of doctoral thesis A 20 KP 30 ECTS
6.semestris
BiolD020 Promocijas darba izstrāde VI Elaboration of doctoral thesis A 20 KP 30 ECTS
BiolD021 Promocijas eksāmens specialitātē Promotion examination in speciality A 0 KP 0 ECTS
BiolD045 Promocijas eksāmens svešvalodā Promotion examination in foreign language A 0 KP 0 ECTS