Studiju programma

DUIS kods D1269
Nosaukums Psiholoģija [60 KP]
Līmenis Profesionālās augstākās izglītības maģistra
LRI kods 47313
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 3. semestri / 1.5. gadi / 60 KP / 90 ECTS

Apakšprogrammas

  • IZGPSIH-izglītības un skolu psiholoģija
  • KONPSIH-konsultatīvā psiholoģija

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Psih5025 Konfliktu risināšana un mediācija Conflict resolution and mediation A 2 KP 3 ECTS
Psih5026 Krīzes psiholoģija Crisis psychology A 2 KP 3 ECTS
Psih6055 Psihologa ētika un profesionālā darbība Psychological ethics and professional work A 2 KP 3 ECTS
Psih5021 Sociālā izziņa, starppersonu un grupu attiecību procesi Social cognition, interpersonal and group relationship processes A 4 KP 6 ECTS
Psih5020 Veselības psiholoģija Health psychology A 2 KP 3 ECTS
Psih5023 Diasporas ģimeņu sociālā adaptācija Social adaptation of diaspora families B 2 KP 3 ECTS
IZGPSIH Psih6054 Izglītības psiholoģija Educational psychology B 2 KP 3 ECTS
IZGPSIH Psih6053 Konsultēšana izglītības iestādēs Consultation in educational institutions B 4 KP 6 ECTS
KONPSIH Psih6056 Psiholoģiskā konsultēšana Psychological consultation B 6 KP 9 ECTS
2.semestris
Psih6057 Maģistra darba izstrāde I Elaboration of master's thesis I A 4 KP 6 ECTS
PsihR003 Profesionālās kvalifikācijas prakse Professional qualification practice A 6 KP 9 ECTS
Psih6060 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija Psychological research methodology B 4 KP 6 ECTS
Psih6052 Zinātniskā darba izstrāde Elaboration of scientific paper B 2 KP 3 ECTS
IZGPSIH Psih5022 Psiholoģiskais atbalsts izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem Psychological support for learners with behaviour disorders B 2 KP 3 ECTS
IZGPSIH Psih6059 Psiholoģiskā izpēte Psychological research B 2 KP 3 ECTS
KONPSIH Psih5035 Grupu terapijas metodes psihologa profesionālajā darbībā Group therapy methods in the professional activity of a psychologist B 2 KP 3 ECTS
KONPSIH Psih6061 Psihoterapijas teorija un prakse Theory and practice of psychotherapy B 2 KP 3 ECTS
3.semestris
Psih6058 Maģistra darba izstrāde II Elaboration of master's thesis II A 16 KP 24 ECTS
VadZ5046 Vadības teorija un projektu izstrāde Management theory and project development B 4 KP 6 ECTS