Studiju programma

DUIS kods D139O
Nosaukums Skolotājs
Līmenis Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
LRI kods 46141
Studiju forma Pilna laika
Ilgums 3. semestri / 40 KP / 60 ECTS

Studiju kursi

Kods Nosaukums (LV) Nosaukums (EN) Daļa KP ECTS
1.semestris
Izgl4002 Izglītības psiholoģija Educational psychology A 2 KP 3 ECTS
Izgl4003 Pedagoģiskā prakse I Pedagogical practice I A 10 KP 15 ECTS
Izgl4001 Skolotāja profesionālā darbība Professional activity of teacher A 4 KP 6 ECTS
Izgl4008 Dabaszinātņu jomas un bioloģijas mācību metodika Teaching methodology of branch of natural sciences and biology B 4 KP 6 ECTS
Izgl4009 Dabaszinātņu jomas un fizikas mācību metodika Teaching methodology of branch of natural science and physics B 4 KP 6 ECTS
Izgl4010 Dabaszinātņu jomas un ģeogrāfijas mācību metodika Teaching methodology of branch of natural science and geography B 4 KP 6 ECTS
Izgl4011 Dabaszinātņu jomas un ķīmijas mācību metodika Teaching methodology of branch of natural science and chemistry B 4 KP 6 ECTS
Izgl4019 Krievu valodas un literatūras mācību metodika Teaching methodology of the Russian language and literature B 4 KP 6 ECTS
Izgl4014 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas un vizuālās mākslas mācību metodika Teaching methodology of branch of cultural comprehension and self-expression art and visual art B 4 KP 6 ECTS
Izgl4017 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas un literatūras mācību metodika Teaching methodology of branch of cultural comprehension and self-expression art and literature B 4 KP 6 ECTS
Izgl4016 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas un mūzikas mācību metodika Teaching methodology of branch of cultural comprehension and self-expression art and music B 4 KP 6 ECTS
Izgl4015 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas un teātra mākslas mācību metodika Teaching methodology of branch of cultural comprehension and self-expression art and theatre B 4 KP 6 ECTS
Izgl4018 Latviešu valodas un literatūras mācību metodika Teaching methodology of the Latvian language and literature B 4 KP 6 ECTS
Izgl4007 Matemātikas jomas mācību metodika Teaching methodology of branch of mathematics B 4 KP 6 ECTS
Izgl4026 Sociālās un pilsoniskās jomas mācību metodika Teaching methodology of social and civil branch B 4 KP 6 ECTS
Izgl4024 Svešvalodas un otrās valodas mācību metodika: angļu valodas un franču valodas mācību metodika Teaching methodology of the second and foreign language: teaching methodology of English and French B 4 KP 6 ECTS
Izgl4022 Svešvalodas un otrās valodas mācību metodika: angļu valodas un krievu valodas mācību metodika Teaching methodology of the second and foreign language: teaching methodology of English and Russian B 4 KP 6 ECTS
Izgl4020 Svešvalodas un otrās valodas mācību metodika: angļu valodas un latviešu valodas kā otrās svešvalodas mācību metodika Teaching methodology of the second and foreign language: teaching methodology of English and Latvian as of the second foreign language B 4 KP 6 ECTS
Izgl4023 Svešvalodas un otrās valodas mācību metodika: angļu valodas un spāņu valodas mācību metodika Teaching methodology of the second and foreign language: teaching methodology of English and Spanish B 4 KP 6 ECTS
Izgl4021 Svešvalodas un otrās valodas mācību metodika: angļu valodas un vācu valodas mācību metodika Teaching methodology of the second and foreign language: teaching methodology of English and German B 4 KP 6 ECTS
Izgl4025 Svešvalodas un otrās valodas mācību metodika: angļu valodas un zviedru valodas mācību metodika Teaching methodology of the second and foreign language: teaching methodology of English and Swedish B 4 KP 6 ECTS
Izgl4012 Tehnoloģiju jomas un datorikas mācību metodika Teaching methodology of branch of technologies and computer science B 4 KP 6 ECTS
Izgl4013 Tehnoloģiju jomas un dizaina un tehnoloģiju mācību metodika Teaching methodology of branch of technologies and of design and technologies B 4 KP 6 ECTS
Izgl4027 Veselības un fiziskās aktivitātes jomas mācību metodika Teaching methodology of branch of health and physical activities B 4 KP 6 ECTS
2.semestris
Izgl4006 Diplomdarba izstrāde Development of a diploma paper A 10 KP 15 ECTS
Izgl4004 Pedagoģiskā prakse II Pedagogical practice II A 10 KP 15 ECTS
3.semestris